Aktuellt

Medlemsmöte

 

Torsdagen den 23/6 -22

OBS kl 16.00

Restaurang Ekman

 

 

Ärenden:

 

 • Beslut om löneutlägg 2022
 • Eventuella fyllnadsval
 • Aktuella frågor exempel sexskift
 • Övriga frågor

 

 

 

Förslag till löneutlägget finns tillgängligt nedan

Fika

 

RM 20220616

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Här kommer resultatet av årets löneförhandling. Vi har fram till nu förhandlat om två saker. det första är i vanlig ordning om att fördela den lokala delen av årets lönepott.
Den andra delen har handlat om att införa ett nytt lönesystem. Där är vi och arbetsgivaren överens om att minska nuvarande 42 lönegrader till ca 10.
Det andra arbetet löper på framåt, men ser ut att ta lite längre tid.
Vi har då fått ett erbjudande att lägga ut årets lönepott generellt. DVS lika för alla.
Det skulle ge var och en 362 kronor från den centrala fördelningen och 362 kronor ur den lokala fördelningen.
DVS 724 kronor sammanlagt för alla heltidsanställda.
Därtill kommer uppräkning av alla tillägg med 2,3%
Detta är det förslag som avdelningsmötet kan besluta att acceptera eller avslå på medlemsmötet
 

RM 20220616

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse Information

Ändrad åldersgräns i a-kassan
Sveriges riksdag har beslutat att ändra åldersgränserna i pensionssystemet. Lagändringen innebär att arbetslöshetsersättning kan lämnas fram till den dag den sökande fyller 66 år. Rätten till medlemskap i en a-kassa kommer även att gälla fram till den månad du fyller 66 år. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2023. Fram till dess gäller nuvarande regler.
 
Motioner till Pappers kongress
Nu kan den som vill, skicka in motioner till kongressen.
Maila din motion till avd31@pappers.se senast 25 juli
 
Priser lunchkuponger
Höjd lunchavgift för ICKE mondianställda.
För oss Mondianställda gäller de gamla priset
(när man använder ssg koret)

 

Kontrollera lönespecefikationerna

Det är en konsult som sköter våra löner i sommar
För att minska stul med löner, lägg själva in semester i schemat dom 5 sista dagarna på 17dagars.
(Dom kommer inte komma in automatiskt)
Kontrollera lönespecifikation
 

RM 20220616

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har börjat förhandla med företaget om årets löner. Vi är överens om storleken på den lokala potten att fördela.
Från Pappers sida presenterade vi det förslag på nytt lönesystem som vi talade om på höstens medlemsmöte. Arbetsgivarna visade intresse för vårt förslag och skulle återkomma.
Längre än så har vi inte kommit ännu.
Det kan ändå gå ganska fort om vi lyckas komma fram till en uppgörelse som verkar vettig.
Då kallar vi till medlemsmöte så snart vi kan
 

RM 20220519

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Riksdagen har åter beslutat att A-kasseavgiften ska bli avdragsgill. Detta gäller från första juli i år. Du behöver inte göra nått extra med anledning av detta. Din A-kassa meddelar skattemyndigheten vad du betalat för avgift.
Skattereduktionen innebär att den som är med i en a-kassa får göra en avräkning mot den beräknade skatten med 25 procent av den inbetalade avgiften.
 

RM 20220519

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Nu finns handlingar till avdelningens årsmöte.

Du hittar dom här

RM 20220427

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nomineringar till årsmötet

 

Följande övriga uppdrag ska väljas på årsmötet. Nominering kan ske ända fram till årsmötet 28/4.

Ju fler nominerade till uppdragen dess lättare har vi att välja rätt representanter.

 

       

Uppdrag

Nuvarande valda tidigare år

1 st ordinarie representant i koncernfackligt organ,                                            Mondis Europeiska råd, 1 år

Rainor Melander

1 st ersättare i koncernfackligt organ, Mondis Europeiska råd. 1 år

Elin Norvall

1 st ordinarie arbetstagarrepresentant i Mondi Dynäs styrelse 1 år

Rainor Melander

1 st ordinarie ombud till Dynäs sociala fond 1 år

Jimmy Lundqvist

1 st ersättare till Dynäs sociala fond 1 år

vakant

1 st KF ombud 1 år

Kim Vestin

1 st Fonus-ombud

Kim Vestin

1 st ombud till ABF:s årsmöte 1 år

Linda Wester

2 st Fanbärare 1 år

Linda Wester

 

Vakant

1 st politisk ansvarig 1 år

Rainor Melander

2 st Jämstäldighetsansvariga 1 år

Jimmy Svanholm

Linda Wester

Försäkringsinformatörer

 

7 st Försäkringsinformatör 1 år

SHSO

Klas Pettersson

MB

Helen Granlöv

PM5

Jens Molander

Labb

Marcus Nordquist

PM6

Daniel Widenbladh

El

Bo Fäldin

UH

Leif Fahlén

Teamrådsrepresentanter

 

6 st av skiftlagen nominerade Teamrådsrepresentanter Massabruk 1 år

Skiftlag

1

Mikael Sandberg

2

 

3

Jonny Bylund

4

Thomas Andersson

5

Kenneth Åkerlund

6

Helen Granlöv

       

6 st av skiftlagen nominerade Teamrådsrepresentanter PM5 1 år

Skiftlag

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

       

6 st av skiftlagen nomineradeTeamrådsrepresentanter PM6 1 år

Skiftlag

1

Fredrik Bylund

2

 

3

Thomas Sahlen

4

Mathias Teglund

5

Roger Nordin

6

 

       

6 st av skiftlagen nomineradeTeamrådsrepresentanter Underhåll 1 år

Skiftlag

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyddsombud

 

Skyddsombud Massabruket 3 år

Skiftlag

1

Andreas Pettersson

2

Vakant

3

Vakant

4

Vakant

5

Fredrick Vallin

6

Helen Granlöv

Skyddsombud Renseri 3 år

2-skift

Vakant

3-skift

Vakant

HSO Massabruket/Renseriet 3 år

 

 

Vakant

 

 

 

 

Skyddsombud PM5 3 år

Skiftlag

1

Daniel Sjödin

2

Jens Molander

3

Kent Gradin

4

Andreas Sahlen

5

Vakant

6

Jimmy Lundqvist

HSO PM5 3 år

 

 

Kent Gradin

 

 

 

 

Skyddsombud PM6 3 år

Skiftlag

1

Mikael Landgren

2

Vakant

3

Vakant

4

Per Norberg

5

Morgan Sundqvist

6

Daniel Widenbladh

HSO PM6 3 år

 

 

Per Norberg

 

 

 

 

Skyddsombud El 3 år

Vakant

Skyddsombud Instrument 3 år

Andreas "Ante" Stattin

Skyddsombud FU 3 år

Leif Fahlén

Skyddsombud Mekanik

 

Vakant

 

Fredrik Eriksson

 

Vakant

HSO Underhåll 3 år

 

 

Leif Fahlén

 

 

 

 

Skyddsombud Interntransport 3 år

Dag

Linus Westerlund

Skift

Jens Sjögren

Skyddsombud Förråd/Gods 3 år

Vakant

Labratoriet  3 år

Linda Wester

 

Nomineringar mottages av valberedningen

Patrik Edlund 070 2501876                      Leif Fahlen 070 3129610

Kent Gradin                        kent.gradin@mondigroup.com

RM 20220323

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nomineringsmöte 3/3

 

Följande uppdrag skall nomineras till innan nomineringsmöte. På nomineringsmötet fastställs vilka som är förslagna och valbara till dessa uppdrag. Efter nomineringsmötet kommer valberedningen att göra ett förslag till årsmötet utifrån de inkomna nomineringarna.

Efter nomineringsmötet kommer också en uppmaning att nominera till de uppdrag som inte behöver fastställas på det här nomineringsmötet. Det handlar om bland annat teamrådsrepresentanter och skyddsombud. Börja redan nu fundera och diskutera med era arbetskamrater om vilka ni vill ska representera er på dom uppdragen.

 

Uppdrag

Nuvarande vald

1 st Ordförande 2 år

Rainor Melander

2 st Ordinarie ledamöter 2 år

Linda Wester

Elin Norvall

Fyllnadsval ledamot 1 år

Fredrik Rydberg

SHSO 3 år

Klas Pettersson

1 st Ordinarie Revisor 2 år (Nomineras) 1)

Sven Sjögren

1 st ordinarie ledamot vid Pappers förbundsmöte 1 år

Rainor Melander

3 st ersättare vid Pappers förbundsmöte 1 år Inträder i den följd de förslagits eller efter röstetal.

1:e

Elin Norvall

2:e

Klas Pettersson

3:e

Jens Sjögren

 

Nominera till Valberedningen

Patrik Edlund                               070 2501876

Leif Fahlen                                    070 3129610

Kent Gradin                                  kent.gradin@mondigroup.com

 

 

RM 20220204

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmöte

 

Torsdagen 16/12 2021

OBS kl 16.00

Restaurang Ekman.

 

 

Ärenden:

 

 • Verksamhetsplan Se bilaga
 • Budget Se bilaga
 • Medlemsavgifter
 • Teamråd och dess representanter
 • Utkast till lönesystem
 • Sexskift och skiftschema
 • Övriga frågor

 

Fika

 

RM 20211210

---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Efter årsmöte och konstituering har följande förtroendeuppdrag beslutats:

Här finner ni detta

RM 20210902

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Det har kommit in en speakout angående olycksrapportering det senaste året på fabriken. Torsten Hellbich har fått uppdraget att intervjua samtliga som på något sätt varit inblandade i de olyckorna. Jag och Klas sitter med på de intervjuerna, dels för att vara till hjälp med översättning och som ett stöd för de intervjuade personerna. Detta är standard vid sådana tillfällen.

 

RM 20210902

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Efter den förlängda nomineringstiden för kassörsuppdraget så har följande uppdrag nominerats enligt nedan

 

 

 

Uppdrag

Mandattid

 

Kassör

2 år

Kim Westin

Studieorganisatör

2 år

Klas Pettersson

2 ordinarie styrelseledamöter

2 År

Elisabeth Bodin

Fredrik Rydberg

Ordinarie revisor

2 År

Fredrick Vallin

1 ordinarie ledamot Pappers förbundsmöte

1 år

 

Rainor Melander

3 ersättare Pappers förbundsmöte

1 år

Elin Norvall

Klas Pettersson

Jens Sjögren

 

 

 

RM 20210825

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Årsmöte

Onsdag 1 september 2021 Kl. 16.00 Dynavallen Väja medtag paraply i händelse av regn

Ärenden:

Behandling av 2020 års verksamhet och räkenskaper samt beslut om ansvarsfrihet.

Beslut om arvoden, annonsering,
och deltagande i Första Maj.

Val av kassör,
Val av studieorganisatör
två ordinarie styrelseledamöter,
ersättare, revisor samt valberedning.

Val av förbundsmötesledamot och ersättare.

Val till fackliga koncernorgan och
arbetstagarrepresentant i Mondi Dynäs styrelse.

Aktuell information


Välkomna önskar vi i Styrelsen. !

RM 20210824

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vi har fått en avsägelse på nomineringen till Kassör.

Därför förlänger vi nomineringstiden till det uppdraget tills på tisdag 24 augusti.

Nominering sker även denna gång till

Leif Fahlen                          tel. 061283152

Patric Putte Edlund           tel. 0702501876 

 

RM 20210820

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Verksamhetsberättelse med dagordning för årsmötet, Styrelsens berättelse. Ekonomisk berättelse och revisorernas berättelse finns nu upplagd

HÄR

RM 20210820

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Följande ligger nu på Planet Mondi:
"Tekniska problem hos banken, lönen förväntas under dagen
På grund av tekniska problem hos vår bank och serviceleverantör kan några bli påverkade med förskjuten utbetalning av augustilönen. Enligt uppgifter från banken bör lönen i så fall synas på kontot under dagen, eller i värsta fall nästa bankdag. Beroende på vilken bank man använder. Vi beklagar detta och hoppas att ordningen snart är återställd.."
Jag har pratat med HR-chefen och framfört det lämpliga i någon form av kompensation om det är så att somliga inte får sin lön idag som avtalet säger.
 

RM 20210820

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 
Nomineringstiden till nedanstående uppdrag har nu gått ut.
Följande nomineringar har inkommit.
 

Uppdrag

Mandattid

 

Kassör

2 år

Jens Sjögren

Studieorganisatör

2 år

Klas Pettersson

2 ordinarie styrelseledamöter

2 År

Elisabet Bodin

Fredrik Rydberg

Ordinarie revisor

2 År

Fredrick Vallin

1 ordinarie ledamot Pappers förbundsmöte

1 år

 

Rainor Melander

3 ersättare Pappers förbundsmöte

1 år

Elin Norvall

Klas Pettersson

Jens Sjögren

 

RM 20210817

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sommaren är i sin fullaste blom. Även styrelsen har semester enligt nedan. Klas och Rainor går på semester nu och återkommer 16 augusti. Om ni behöver hjälp med något så pröva i första hand att kontakta någon annan i styrelsen som inte är ledig.

Ordförande finns kontaktbar på SMS 0706903525 och via sociala medier.

Ta hand om er och bada mycket!

 

 

V29

V30

V31

V32

V33

V34

V35

Rainor Melander

X

X

X

X

 

 

 

Linda Wester

 

X

 

X

 

 

 

Rikard Westman

 

 

 

 

 

 

 

Klas Pettersson

X

X

X

X

 

 

 

Laila Lundqvist

X

X

X

 

 

 

 

Jens Sjögren

X

 

 

 

 

 

 

Elin Norvall

 

 

X

X

 

 

 

Ersättare

 

1:e Elisabeth Bodin

 

 

X

X

 

 

 

2:e Kenneth Åkerlund

 

 

 

 

X

X

 

3:e Fredrik Rydberg

 

 

 

 

 

X

X

4:e Jimmy Svanholm

X

 

 

 

 

 

X

5:e Jonas Jönsson

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RM 20210712

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nominering till årsmöte

 

Fram till sista nomineringsdag måndag 16 augusti kan Du lämna förslag på samtliga poster nedan till valberedningen

Valberedningen är:

Leif Fahlen                          tel. 061283152

Patric Putte Edlund           tel. 0702501876 

Sista nomineringsdag måndag 15 augusti

Årsmötet blir onsdag 1 september Kl 17.00

 

Uppdrag

Mandattid

Nuvarande

Kassör

2 år

Laila Lundqvist

Studieorganisatör

2 år

Klas Pettersson

2 ordinarie styrelseledamöter

2 År

Rikard Westman

Jens Sjögren

 

Ordinarie revisor

2 År

Fredrick Vallin

 

1 ordinarie ledamot Pappers förbundsmöte

1 år

 

Rainor Melander

 

3 ersättare Pappers förbundsmöte

1 år

Rikard Westman

Elin Norvall

Klas Pettersson

 

 

 

Den 17 augusti planerar vi att lägga ut inkomna nomineringar på hemsida och i facebookgruppen.

 

RM 20210712

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Nu är de nya lönerna upplagda. ni hittar dom under fliken medlemssidor.

Kolla gärna om du har rätt befattningslön.

Om så ej är fallet så kan ni höra av er till mig eller nån annan i styrelsen

 

RM 20210521

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nytt Skiftschema.

Det har kommit önskemål från flera team i fabriken om förändrade skiftscheman.

Från Pappers sida tänker vi hantera det enligt nedan.

Vi vill alltså att intresserade avdelningar anmäler en eller ett par personer till vår nya skiftschemagrupp.

Dom som vill vara med ska vara medlemmar i Pappers.

 

Läs och anmäl här

 

RM 20210507

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Den lokala löneförhandlingen har avslutats.  Förhandlingarna har förts i relativt god ton.

Arbetsgivaren började till vår stora förvåning med ett bud om generell utläggning av potten lika för alla. Från Styrelsen och från Medlemsmötet hade vi förhandlare uppdraget att prioritera massabruket. Därför yrkade vi på att samtliga i massabruket skulle få 400 kr extra.

Arbetsgivaren lyssnade på våra argument för detta och kom oss till viss del till mötes och erbjöd 298 kr till Fiberlinje och Lut och Kraft, samt 400 till Soda.

Vi fortsatte att hävda 400 kr lika för alla i massabruket.

Dessa diskussioner har dragit ut på tiden. Vi är nu några dagar ifrån ”stupstocken”

Stupstocken betyder att om lokala parterna efter tre månaders förhandling inte kan enas så kan arbetsgivaren i princip lägga ut 10 % av utrymmet enligt enigt tyckande.

I dag förhandlade vi för sista gången innan den träder i kraft. När det sker kan arbetsgivaren i princip fördela 80 kr/person av potten enligt eget tycke.

Vi fortsatte hävda 400 lika för samtliga i massabruket. Arbetsgivaren avvisade fortfarande detta.

Vi avslutade med det förhandlingarna i oenighet.

Arbetsgivaren ämnar då göra följande fördelning:

Samtliga på massabruket        1035,33kr/mån

Övriga                                             737,33kr/mån

 

Troligtvis kommer detta att betalas ut på nästa lön. Uppräkningen gäller retroaktivt från första november.

 

Förhandlingskommittén

Rainor Melander

Rikard Westman

Kenneth Åkerlund

 

RM 20201110

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Medlemsmöte

 

Torsdagen 19/11 2020

OBS kl 16.00

Dannero.

 

 

Ärenden:

 

Förslag till dagordning finns här

 

 

 

Fika

 

RM 20201110

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PAPPERS FIRAR 100ÅR

Du som medlem är inbjuden till en digital fest med Emma Knyckare och middagsbjudning TORSDAG 1/10 Dannero restaurangen kl.16:00

Middag vid ca 17.00

Anmäl er senast den 23/9–20 på vår Facebook sida Pappersavd31 eller till Elin Norvall på 073–8401886

Meddela om ni har allergier Kom ihåg att anmälan är bindande Vi kommer att hålla detta uppdaterat via Facebook och pappers hemsida. www.pappers31.se

VI KOMMER ATT FÖLJA FOLKHÄLSOMYNDIGHETENS REKOMENDATIONER (MAX 50 PERS)

 

RM 20200710 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordförande går nu på fyra veckors semester. Är åter på bruket 11 augusti.

AHSO går på semester 13 juli och åter 10 Augusti

 

Under den tiden så kan du i första hand kontakta någon annan i styrelsen.

Deras kontaktuppgifter hittar du Här.

Naturligtvis så kollar ordförande sin telefon 0706903525 och mail med jämna mellanrum och finns tillgänglig på sociala medier.

Styrelsen önskar alla en trevlig sommar utan alltför många åskväder

 

RM 20200710

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Konstituering

Styrelsen har konstituerat sig efter årsmötet och har nu denna sammansättning

 

RM 20200703

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Pappers Årsmöte

Onsdagen 17 juni klockan 16.00

Här kommer länken till Årsmötet.
 https://socialdemokraterna.zoom.us/j/92418131058
Koppla gärna upp er i god tid så att vi får tekniken att funka. Vi kommer att starta sändningen senast 15.00.

Mötet startar kl 16.00

 

Plats: Barens konferensrum eller annan plats som meddelas.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Årsberättelse

Ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Styrlelsens förslag

Hittas här

RM 20200605

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Här är presentation och information om Pappers nya inkomstförsäkring

RM 20200327

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Här finns eller kommer att finnas information kring ersättningsregler kopplade till Corona.

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler?fbclid=IwAR0cCt5iaQWNWgQ0MkGv2OaYkuyR-qGFyZUkwXfnW95OaaeYDi97FOg8YGk

RM 20200321

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Styrelsen har nyss haft möte och beslutat följande:

Nomineringsmötet kommande torsdag26/3 skall genomföras.

Platsen blir på Bollsta Folketshus

Tiden 15.30

Vi skall försöka ordna en livesändning i facebookgruppen för de som inte kan eller vill närvara fysiskt.

De som följer livesändningen kan vi inte helt garantera möjligheten att få komma till tals.

Däremot om tekniken funkar kommer de att kunna följa mötet.

 

Nominering till följande uppdrag kommer att ske:

a. 1 Ordförande 2 år.
b. 1 Fyllnadsval Kassör 1 år
c. 2 Styrelseledamöter för två år
d. 1 Fyllnadsval styrelseledamot 1 år
e. 1 Förbundsmötesledamot 1 år
f. 3 Ersättare Förbundsmötet 1 år
g. 1 Revisorer för två år:

Nominering görs till Valberedningen
Bengt-Göran Wiberg
Leif Fahlen
Patrik Edlund

 

RM 20200321

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Från Pappers facebooksida. Mer info kommer

Nu har vi likt alla andra ajournerat årets avtalsförhandlingar till den 1 oktober. Avtalet är prolongerat till den 31 oktober.

Det innebär att vi börjar förhandla igen den 1/10 och har då en månad på oss att bli överens, innan avtalet löper ut. När förhandlingarna återupptas är det från samma läge som vi är idag.

RM 20200321

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Enligt anslag på hemsidan så kommer en GRATIFIKATION på 7000 kronor att betalas ut på lönen i mars. Fantastiskt bra och ett resultat av ett bra fotarbete av oss alla. Detta är ett bra FÖRSTA steg. Men vi vill ha ett avtalat bonussystem och skäliga löner. Vi fortsätter kämpa för det och ger oss inte. Bra jobbat kamrater! 

RM 20200228

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

             

 Medlemsmöte

 

Onsdag 26 februari 2020 Kl.15.45 Restaurang Ekman

Ärenden:

 

v  Försäkringar

v  Arbetsmiljö Barkpanna

v  Avtal 2020 centralt och lokalt

v  Dynäs framtid. Vad vet vi?

 

v  Information om organisationstillhörighet och företrädesrätt.

 

 

För ytterliggare info: se Pappers Facebookgrupp
 

Kent ordnar gofika

 

Välkomna önskar vi i Styrelsen !

 

RM 20200212

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Inför avdelningens 100-årsjubileum behöver vi några frivilliga som kan fungera som arbetsgrupp för detta.

Vi tror att det skulle behövas 2-4 personer som jobbar med detta tillsammans med styrelsen.

Det finns 50000 kronor budgeterat för detta. Om behov av större budget finns, kan styrelsen utöka den bugeten. (inom rimliga gränser)

...

Anmäl dig gärna frivillig till detta eller förslå någon du tycker kan vara lämplig.

Anmälan till avd31@pappers.se eller

Ordförandes mobil 0706903525

RM 20200128

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordförande och AHSO har lite ledigt att ta ut under helgerna och återkommer 2 januari.

Som vanligt så kollar jag telefon och mail när jag inte är här. Om jag inte svarar i telefonen så skicka ett meddelande!

När vi ses på andra sidan nyår så väntar oss ett spännande år.

Vi har en avtalsrörelse och en lokal löneförhandling  framför oss som jag hoppas kan bli ett rejält steg framåt för oss i Pappers.

Jag hoppas att alla i styrelsen får ett bra jul och nyår.

Ta vara på varandra och slösa kärlek och omtanke!

 

RM 20191120

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Reglerna för övertid säger att varje person får göra max 50 timmar övertid/kalendermånad.

Eller 200 timmar/kalenderår.

Pappers har fått en dispensansökan gällande två personer i underhållsteamen. Både gällande månad och år.

Pappers avdelningsstyrelse har igår tisdag behandlat denna dispensansökan.

Enligt övertidsstatistiken framgår det att övertidsuttaget är extremt ojämnt fördelat över arbetsgruppen.

Den som gjort minst antal övertidstimmar hittills i år har 10 timmar.

Den som gjort mest har 467 timmar

Med en bättre planering av övertidsuttaget så hade detta behov inte uppstått.

Det har också gått att undvika genom att inte plocka bort underhållspersonal till andra uppgifter och genom att bemanna underhållsorganisationen med egna anställda efter det behov vi faktiskt har.

 Med detta som bakgrund har styrelsen fattat beslut om att avslå denna ansökan.

 

För frågor om detta kontakta Rainor 0706903525

RM 20191120

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ny Chans att träffa Folksams rådgivare

27/11 Tider finns mellan 09.00-15.00 Varje rådgivning tar ca en timme

Anmälan till Klas Pettersson 070 6959090

 

RM 20191111

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Denna vecka har vi öppet för utlämning av jackor följande tider:

Onsdag 6/11 13.00 -15.00

Torsdag 7/11 13.00 - 14.15

Fredag 8/11 13.00 -15.00

RM 20191105

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi har några biobiljetter kvar. Därför kommer vi att dela ut dessa så långt det räcker på avdelningsmötet 24/10
 

RM 20191023

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Medlemsmöte

 

Torsdagen 24/10 2019

OBS kl 15:45

Baren.

 

 

Ärenden:

 • Verksamhetsplan
 • Budget
 • Medlemsavgifter
 • 100-årsjubileum Avd 31 2020
 • Övriga frågor

 

Möteshandlingar finns tillgängliga här.

Förslag till dagordning

Förslag till verksamhetsplan

Förslag på medlemsavgift och budget

 

Smörgåstårta och kaffe/läsk

 

Den som kommer på mötet får hämta sin vinterjacka om den kommit

RM 20191016

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Permission.

Vi har den senaste tiden fått några frågor om när permission ska beviljas.

Reglerna för detta finns i avtalet :Allmänna anställningsvillkor. https://www.pappers.se/sites/default/files/2016_massa_o_papper_allmanna_anstallningsvillkor.pdf

Det är ett avtal som vi har gemensamt med samtliga fack inom pappersindustrin och Industriarbetsgivarna.

Kort sammanfattning om när permission skall beviljas

” Med permission förstås kortare ledighet med bibehållen lön under

högst en dag. Med bibehållen lön avses den lön – inklusive

förekommande tillägg – den anställde skulle ha uppburit om han

varit i arbete. Vid nära anhörigs begravning kan permission även

omfatta nödvändiga (högst två) resdagar.”

 

Utöver det som står i avtalet så kan naturligtvis närmaste chef bevilja ytterligare permission.

 

RM 20191009

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sista Chansen!

För de som inte hunnit prova och beställa Pappersjackorna

Efter dessa två veckor kommer det inte gå att göra ytterligare beställningar.

 

Vecka 37 och vecka 38 kommer det under dagtid att finnas möjlighet att komma till Pappers expedition Teknikvåningen och prova jackorna. Måndagar dessa veckor finns dock inte ordförande på plats.

De fem första besökarna varje dag får två biobiljetter. Max en gång per person.

Om expeditionen är stängd, prova att ringa följande:

Rainor       070 690 3525

Kent           070 281 1774

Klas           070 6959090

 

Mer information kommer även på avdelningens Facebooksida (pappers avd 31) och www.pappers31.se

Affisch för utskrift finns Här

 

RM 20190829

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

STYRELSEN INFORMERAR

▪︎ STYRELSEN HAR BESLUTAT ATT DET BLIR ETT UPPSAMLINGSHEAT FÖR MEDLEMMARNA SOM MISSADE JACKPROVNINGEN. DETTA KOMMER SKE UNDER VECKA 37 & 38 MER INFO KOMMER

▪︎ AVTALS KONFERENS  - RAINOR REPRESENTERAR AVD 31... NÅGRA AV DE PUNKTER SOM VI SKICKAR MED ÄR - MAX 1 ÅRS AVTAL - UTÖKAD ATK - EFTERLEVANDESKYDD I ATK - ATT AVTALET SKA VARA I KRONOR

▪︎ UNG 2020 KOMMER PÅ BESÖK DEN 11/11-19

▪︎AHSO KONFERENS - KENT REPRESENTERAR AVD 31

RM 20190828

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Jag har fått höra att det inte betalts ut rätt OB-ersättning till alla under sommaren. Kolla upp era lönespecefikationer! Om ni ser något som inte stämmer så hör av er till er personalledare, HR eller facket.

RM 2019030

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordförande går nu på fyra veckors semester. Är åter på bruket 29 Juli.

Övriga styrelsens ledigheter hittar du Här

Under den tiden så kan du i första hand kontakta någon annan i styrelsen.

Deras kontaktuppgifter hittar du Här.

Naturligtvis så kollar ordförande sin telefon och mail med jämna mellanrum och finns tillgänglig på sociala medier.

Styrelsen önskar alla en trevlig sommar utan alltför många åskväder

RM 20190628

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Äntligen har vi lagt ut resultatet av årets lönerevision på hemsidan. Du hittar den under våra medlemssidor. Om du har problem med inloggningen så kan du kontakta någon av oss i styrelsen så hjälper vi er.

RM 20190625

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

I morgon Onsdag 5 juni klockan 12.30-14.30 har Kent och Elin expeditionen öppen för utprovning av Pappersjackorna.

Detta är sista veckan att prova innan vi skickar iväg beställningen 

RM 20190604

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdelningsmötet beslutade igår att anta det förslag till lönerevision som förhandlats fram. De nya lönerna kommer innom kort att läggas ut under medlemssidorna.

 

RM 20190510

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Avdelningsstyrelsen diskuterade igår på sitt möte det bud som förhandlats fram med arbetsgivaren.

Diskussionen i styrelsen var öppen och rak.

Vi var helt eniga om att det förhandlingsresultat som vi har att ta ställning till inte uppfyller särskilt många av de krav vi har.

Vår utgångspunkt i denna förhandling har varit att minska löneklyftorna mellan brukets lägst betalda och de högst betalda.

För att uppnå detta anser vi att vi egentligen behöver ett nytt lönesystem. Vårt nuvarande bygger i grunden på BFA, vilket är ett system som utgår ifrån att värdera alla befattningar i förhållande till varandra efter bestämda kriterier. Därefter sätts lönerna i förhållande till detta.

Det är egentligen inte ett helt rättvisande system det heller, men vi har hittills inte lyckats enas om något bättre.

För att kunna jobba efter BFA krävs det att befattningsbeskrivningarna hela tiden följs upp och korrigeras gemensamt av arbetsgivaren och facken tillsammans. Detta har inte efterlevts.

Däremot har det under åren i många lönerevisioner genom diverse  tillägg och särskilda lönesatsningar på enskilda grupper gjort att vi kommit längre och längre från grundprincipen med BFA.

Den centrala avtalsmodellen som vi nu har haft de senaste åren innebär lönepåslag i kronor i stället för procent. Det är en bra modell för att inte öka klyftorna mellan högst och lägst betalda på respektive bruk.

Den centralt förhandlade lönepotten består av två delar. Halva potten är bestämd. Den andra halvan kan de lokala parterna förhandla om att fördela utefter sitt lokala lönesystem.

Om de lokala parterna inte enats inom tre månader efter avtalsårets slut (sista mars) kan arbetsgivaren i princip ensidigt besluta om fördelning av tio procent av den lokala potten själva. Detta är vad som kallas stupstocken. DVS att arbetsgivaren måste ge oss chansen att under tre månader förhandla den fördelning som vi tycker är den bästa.

I år liksom tidigare år så har arbetsgivaren från sitt håll endast prioriterat en befattningsgrupp i sitt förslag till lönefördelning. Avdelningsstyrelsen har haft ambitionen att utjämna de orättvisa löneklyftor som under åren uppstått genom att vi inte tillämpat lönesystemet fullt ut. Vi instämmer med arbetsgivaren om att det behöver höjas löner för vissa befattningsgrupper för att vi ska kunna rekrytera särskilda kompetenser. Däremot anser vi inte att dessa prioriteringar skall tas ur andra befattningsgruppers löneutrymme. Här borde arbetsgivaren skjuta till ”friska pengar”. Från fackets sida har vi erbjudit långtgående eftergifter på viktiga fackliga principer i utbyte mot dessa friska pengar. Detta har arbetsgivaren avvisat.

Det förhandlingsresultat som styrelsen nu föreslår medlemsmötet att anta, är inte det förslag som vi tycker är det bästa, men vi bedömer att vi inte kommer att nå längre i denna förhandling. Vi anser att vi ändå kommit en bit på väg från arbetsgivarens utgångsbud och att alternativet att de själva fördelar den lokala potten utifrån sitt utgångsbud är sämre.

Styrelsen föreslår medlemsmötet att anta förhandlingsresultatet.

Styrelsen var inte helt enig

RM 20190508

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Medlemsmöte

Torsdag 9 maj 2019 Kl. 15.45 Restaurang Ekman

Ärenden:

v Förslag till fördelning i lönerevisionen

 

Befattning

Kronor påslag

Löneökning

Generellt alla

 

561,60   kr

 

   

Fullvärdig elektriker med erfarenhet

500,00   kr

1   061,60 kr

Treskift renseri

316,00   kr

877,60   kr

Treskift utlastning

200,00   kr

761,60   kr

Skiftelektriker

500,00   kr

1   061,60 kr

     

Höja tillägg för dubbel kompetens el/inst

500,00   kr

 

 

 v Utprovning av Pappersjackor

v Aktuell information

v Fika

 

För ytterliggare info: se hemsida http://www.pappers31.se

                                                                     Och Pappers Facebookgrupp

 

Välkomna önskar vi i Styrelsen !

RM 20190430

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Pappers avdelningsstyrelse har beslutat köpa in  jackor till medllemmarna på fabriken.

Utprovning och beställning av dessa kommer att starta innom kort.

RM 20190430

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmötet 11/4 2019 har varit

Årsberättelsen för 2018 hittar du här.

Årsmötet leddes av Göran Molin vice ordförande GS-facket i Bollsta.

Verksamhetsberättelsen för 2018 hittar du här

Förändringar i Korthet:

Klas Pettersson ersätter Fredrick Valin som både SHSO och studieorganisatör.

Rikard Westman ersätter Laila Lundqvist som kassör.

Nya ersättare i styrelsen är:

Elin Norvall

Elisabeth Bodin

Marcus Nordqvist.

Ny som ordinarie är Jens Sjögren

 

RM 20190423

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte

med  potatissallad och rostbiff

 

Torsdag 11 april 2019 Kl. 15.45 Restaurang Ekman

 

Ärenden:

 

Behandling av 2018 års verksamhet och räkenskaper samt beslut om ansvarsfrihet.

Beslut om arvoden, annonsering,
och deltagande i Första Maj.

Val av kassör,studieorganisatör,
två ordinarie styrelseledamöter,
ersättare, revisor samt valberedning.

Val av SHSO, SO teamrådsrepresentanter

Val av förbundsmötesledamot och två ersättare.

Val till fackliga koncernorgan och
arbetstagarrepresentant i Mondi Dynäs styrelse.

Aktuell information: Lönerevisionen

 

 

Gäst: GS-fackets ordförande i Bollsta.

 

Göran Molin

Välkomna önskar vi i Styrelsen. !

 

RM 20190402

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Dags för nomineringsmöte.

Torsdag 14 mars kl 15.45 restaurang Ekman

Affisch för detta finns här.

Mötet kommer att handla om:

Vilka krav skall vi ställa i årets lokala lönerevision?

Pappers förste vice ordförande Mikael Lilja Kommer att vara här under dagen och på vårt möte och prata om avtalsrörelsen 2020.

Samt att vi skall nominera några av uppdragen inför årsmötet

 

-RM 20190301

--------------------------------------------------------------------------------------------------