Styrelsen och övriga uppdrag  för Pappers avd 31 ser nu ut på följande sätt: 

Ordförande                               Rainor Melander         070 6903525      0612 83267

Vice ordförande                        Elin Norvall

Kassör                                         Kim Westin

Studieorg                                    Klas Pettersson

Sekreterare                                 Linda Wester               073- 693 40 40

Ledamot                                      Fredrik Rydberg

Vice sekreterare vice kassör     Elisabeth Bodin

Ersättare                                      Kenneth Åkerlund      070-5552724

Ersättare                                      Jens Sjögren

Ersättare                                      Jimmy Svanholm

Ersättare                                      Jonas Jönsson

Ersättare                                      Jimmy Lundqvist

 

 

Valberedning

Leif Fahlen

Patric Edlund

Kent Gradin

 

Revisorer

Fredrick Vallin

Sven Sjögren

Ersättare

Thomas Andersson

Hans Höglund

 

Pappers förbundsmöte

Rainor Melander

Ersättare

Elin Norvall

Klas Pettersson

Jens Sjögren

 

Representant koncernfackligt organ

Rainor Melander

Ersättare

Elin Norvall

Arbetstagarrepresentant Mondi Dynäs Styrelse

Rainor Melander

 

 

 

Ordinarie Dynäs Sociala Fond

Jimmy Lundqvist

Ersättare

Tommy Boström

Jämställdhetsansvariga

Linda Wester

Jimmy Svanholm

Försäkringsinformatörer

Klas Pettersson

Helen Granlöf

Jens Molander

Marcus Nordqvist

Daniel Widenbladh

Bo Fälldin

Leif Fahlen

 

September 2021.