Styrelsen för Pappers avd 31 ser nu ut på följande sätt:

 

 

 


Ordförande                        Rainor Melander               070 6903525 eller 0612 83267

Vice ordförande                Rikard Westman

Kassör                                 Laila Lundqvist                  070-250 22 27

Vice kassör                         Jens Sjögren

Studieorg                            Klas Pettersson

Sekreterare                        Linda Wester                     073- 693 40 40

Ledamot                             Elin Norvall                       

 

Ersättare                                                 Kenneth Åkerlund             070-5552724

Ersättare Vice sekreterare                  Elisabeth Bodin

Ersättare                                                Fredrik Rydberg

Ersättare                                                 Jimmy Svanholm

Ersättare                                                 Jonas Jönsson

 

Juli 2020.