Ifall inget annat hjälper har Skyddsombudet rätten att begära en åtgärd (6. 6a).

Eller om direkt fara för liv, skada eller hälsa föreligger kan Skyddsombudet lägga ett Skyddsombudsstopp (6. 7)

 

Om ett Skyddsombud skall begära en åtgärd skall han/hon först kontakta AHSO och gå igenom begäran för att vara säker på att nödvändiga steg har tagits först.

Om ett Skyddsombud måste lägga ett Skyddsombudsstopp skall AHSO kontaktas först om tid finnes. Annars ska AHSO informeras så fort som möjligt.

Denna turordning beslutades på Skyddsombudsträffen 2015-10-15

 

Mall 6. 6a

Mall 6. 7

 

Genväg till Pappers Informationsmaterial Arbetsmiljö